Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
18.01.24 to 01.02.24 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na komunikaci č. III/24513 v k.ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
17.01.24 to 31.01.24 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na MK p.č.1017/4,1384 a 1401 v k.ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
22.12.23 to 05.01.24 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vlk obecný Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
30.11.23 to 14.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Obec Břežany II
30.11.23 to 14.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Obec Břežany II
30.11.23 to 14.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II o místním poplatku ze psů Obec Břežany II
30.11.23 to 14.12.23 Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška obce Břežany II o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním Obec Břežany II
10.11.23 to 24.11.23 Veřejná vyhláška Oznámení návrhu opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu na silnici č.III/24513 v obci Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
10.11.23 to 24.11.23 Veřejná vyhláška Oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK 1017/4,1384,1401 v obci Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
16.10.23 to 30.10.23 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, 750 02 Přerov
16.10.23 to 30.10.23 Rozhodnutí - omezení obecného užívání uzavírkou - Tuklaty- Tlustovousy Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
11.10.23 to 25.10.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na na silnicích č. IIII/10163, č. III/10165, č. III/24512, č. II/245, č. III/24513 a č. III/1136 - OPRAVA - DIO Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
10.10.23 to 24.10.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-na silnicích č. III/10163, č. III/10165, č. III/24512, č. II/245, č. III/24513 a č. III/1136 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.10.23 to 18.10.23 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/24512, č. III/24513 a místní komunikaci v obci Břežany II. Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
02.10.23 to 16.10.23 Záměr obce podle §39 zákona o obcích Obec Břežany II
02.10.23 to 16.10.23 Rozhodnutí o umístění stavby: III/24513 Rostoklaty, most ev.č. 24513-1 Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování
06.09.23 to 20.09.23 Rozhodnutí - omezení obecného užívání uzavírkou v k.ú. Tuklaty Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.09.23 to 18.09.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
22.08.23 to 05.09.23 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.08.23 to 20.08.23 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/24513 a místní komunikaci v obci Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
01.08.23 to 15.08.23 Oznámení zahájení územního řízení - III/24513 Rostoklaty, most .ev. č.24513-1 Rostoklaty Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování
25.07.23 to 08.08.23 Veřejná vyhláška - oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/24513 a místní komunikaci v obci Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
30.06.23 to 14.07.23 Rozhodnutí omezení obecného užívání uzavírkou -od 8.7.2023 do 15.11.2023 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
30.06.23 to 14.07.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
18.05.23 to 13.07.23 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, 750 02 Přerov
21.04.23 to 21.05.23 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů Finanční úřad pro Středočeský kraj
17.04.23 to 01.05.23 Oznámení o projednávání rozšíření a doplnění původního zadání územního plánu - obec Rostoklaty Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování
22.03.23 to 05.04.23 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
14.03.23 to 28.03.23 Záměr obce na prodej části pozemku předem určenému zájemci Obec Břežany II
14.03.23 to 28.03.23 Záměr obce na prodej pozemku předem určenému zájemci Obec Břežany II
10.03.23 to 24.03.23 Nařízení obce č.1/2023 - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje Obec Břežany II
27.02.23 to 13.03.23 Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba), výzkum – oznámení o zahájení řízení Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
27.02.23 to 13.03.23 Oznámení Zahájení stavebního řízení - Polní cesta VPC 25 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
22.02.23 to 08.03.23 Pozvánka ke zkouškám znalostí hub v roce 2023 - 28.3. a 23.5.2023 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
21.02.23 to 07.03.23 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Pages