Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
29.05.24 to 12.06.24 Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů - rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
30.04.24 to 15.05.24 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za kalendářní rok 2023 Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
30.04.24 to 31.05.24 Veřejná vyhláška - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí na rok 2024 Finanční úřad pro Středočeský kraj
26.04.24 to 10.05.24 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce Obec Břežany II
18.04.24 to 02.05.24 Adresný záměr pronájmu nebytových prostor - č.p.32 Obec Břežany II
18.04.24 to 02.05.24 Záměr na pronájem obecního bytu v č.p.239 Obec Břežany II
15.04.24 to 29.04.24 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 Finanční úřad pro Středočeský kraj
12.04.24 to 26.04.24 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vlk obecný Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
02.04.24 to 17.04.24 Záměr výpůjčky - čp.63 - nebytové prostory -volební místnost Obec Břežany II
07.03.24 to 21.03.24 Pozvánka ke zkouškám znalostí hub v roce 2024 - 9.4. a 25.6.2024 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
18.01.24 to 01.02.24 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na komunikaci č. III/24513 v k.ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
17.01.24 to 31.01.24 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na MK p.č.1017/4,1384 a 1401 v k.ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
22.12.23 to 05.01.24 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vlk obecný Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
30.11.23 to 14.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Obec Břežany II
30.11.23 to 14.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Obec Břežany II
30.11.23 to 14.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II o místním poplatku ze psů Obec Břežany II
30.11.23 to 14.12.23 Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška obce Břežany II o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním Obec Břežany II
10.11.23 to 24.11.23 Veřejná vyhláška Oznámení návrhu opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu na silnici č.III/24513 v obci Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
10.11.23 to 24.11.23 Veřejná vyhláška Oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK 1017/4,1384,1401 v obci Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
16.10.23 to 30.10.23 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, 750 02 Přerov
16.10.23 to 30.10.23 Rozhodnutí - omezení obecného užívání uzavírkou - Tuklaty- Tlustovousy Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
11.10.23 to 25.10.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na na silnicích č. IIII/10163, č. III/10165, č. III/24512, č. II/245, č. III/24513 a č. III/1136 - OPRAVA - DIO Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
10.10.23 to 24.10.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-na silnicích č. III/10163, č. III/10165, č. III/24512, č. II/245, č. III/24513 a č. III/1136 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.10.23 to 18.10.23 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/24512, č. III/24513 a místní komunikaci v obci Břežany II. Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
02.10.23 to 16.10.23 Záměr obce podle §39 zákona o obcích Obec Břežany II
02.10.23 to 16.10.23 Rozhodnutí o umístění stavby: III/24513 Rostoklaty, most ev.č. 24513-1 Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování
06.09.23 to 20.09.23 Rozhodnutí - omezení obecného užívání uzavírkou v k.ú. Tuklaty Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.09.23 to 18.09.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
22.08.23 to 05.09.23 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.08.23 to 20.08.23 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/24513 a místní komunikaci v obci Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
01.08.23 to 15.08.23 Oznámení zahájení územního řízení - III/24513 Rostoklaty, most .ev. č.24513-1 Rostoklaty Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování
25.07.23 to 08.08.23 Veřejná vyhláška - oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/24513 a místní komunikaci v obci Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
30.06.23 to 14.07.23 Rozhodnutí omezení obecného užívání uzavírkou -od 8.7.2023 do 15.11.2023 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
30.06.23 to 14.07.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
18.05.23 to 13.07.23 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, 750 02 Přerov

Pages