Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
10.03.23 to 24.03.23 Nařízení obce č.1/2023 - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje Obec Břežany II
27.02.23 to 13.03.23 Oznámení Zahájení stavebního řízení - Polní cesta VPC 25 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
27.02.23 to 13.03.23 Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba), výzkum – oznámení o zahájení řízení Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
22.02.23 to 08.03.23 Pozvánka ke zkouškám znalostí hub v roce 2023 - 28.3. a 23.5.2023 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
21.02.23 to 07.03.23 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
20.02.23 to 06.03.23 Záměr výpůjčky- kancelář čp.32 Obec Břežany II
10.02.23 to 24.02.23 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Břežany II Honební společenstvo Břežany II
01.02.23 to 15.02.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26.01.23 to 09.02.23 Záměr obce na prodej části pozemků předem určenému zájemci Obec Břežany II
23.01.23 to 06.02.23 Rozhodnutí -schválení stavebního záměru na stavbu SO 301 vodovodní řad Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
18.01.23 to 01.02.23 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Tuklaty Honební společenstvo Tuklaty
09.01.23 to 23.01.23 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
02.01.23 to 16.01.23 Záměr prodeje movitého majetku- Drtič dřevní hmoty Pirana Obec Břežany II
19.12.22 to 02.01.23 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení SO 301 vodovodní řad Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
12.12.22 to 26.12.22 Dodatek č.5 Pachtovní smlouvy Obec Břežany II
21.11.22 to 23.12.22 Zpráva o uplatňování územního plánu Vykáň Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí
14.11.22 to 28.11.22 Usnesení- zastavení řízení- Vrtaná studna a 2 domovní ČOV Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
03.11.22 to 17.11.22 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
20.10.22 to 03.11.22 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích č. II/24512 a č. III/24513 v obci Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a živnostenský úřad
04.10.22 to 29.10.22 Opatření obecné povahy - stanovení odchylného postupu při usmrcování kormorána velkého Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
15.09.22 to 29.09.22 Veřejná vyhláška Městská část Praha 6, Úřad městské části. Ekonomický odbor
08.09.22 to 23.09.22 Rozhodnutí - schválení stavební záměru - stavební úpravy RD čp.73 Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování
01.09.22 to 04.10.22 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku Exekutorský úřad Zlín - JUDr. Jana Jarková, soudní exekutor
30.08.22 to 13.09.22 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
11.08.22 to 12.10.22 Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nepřizpůsobilého k provozu(vraku) RZ 5C11426 Obecní úřad Břežany II
11.08.22 to 25.08.22 Zásady rozvoje obce Břežany II Obec Břežany II
09.08.22 to 23.08.22 Pozvánka ke zkouškám znalostí hub v roce 2022-8.9.2022 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
06.08.22 to 20.08.22 Informace o počtu a sídle volebních okrsků (volby do Zastupitelstva obce Břežany II 23.-24.9.2022) Obecní úřad Břežany II
28.06.22 to 28.08.22 Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nepřizpůsobilého k provozu(vraku) RZ 6AN6990 Obecní úřad Břežany II
31.05.22 to 14.06.22 Oznámení- zahájení společného řízení- stavební úpravy rodinného domu čp.73 Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování
26.05.22 to 25.09.22 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Břežany II pro volební období 2022-2026 Obec Břežany II
20.05.22 to 03.06.22 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
16.05.22 to 03.06.22 Záměr prodeje movitého majetku- hasičská cisterna ACS 25-706 RTH Obec Břežany II
02.05.22 to 02.06.22 Veřejná vyhláška-doručení návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Stč.kraje a Oznámení o veřejném projednání návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Stč.kraje krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
22.04.22 to 26.05.22 Veřejná vyhláška- daň z nemovitých věcí na rok 2022 Finanční úřad pro Středočeský kraj

Pages