Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
31.05.22 to 14.06.22 Oznámení- zahájení společného řízení- stavební úpravy rodinného domu čp.73 Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování
20.05.22 to 03.06.22 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
16.05.22 to 03.06.22 Záměr prodeje movitého majetku- hasičská cisterna ACS 25-706 RTH Obec Břežany II
02.05.22 to 02.06.22 Veřejná vyhláška-doručení návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Stč.kraje a Oznámení o veřejném projednání návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Stč.kraje krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
22.04.22 to 26.05.22 Veřejná vyhláška- daň z nemovitých věcí na rok 2022 Finanční úřad pro Středočeský kraj
13.04.22 to 27.04.22 Nařízení Státní veterinární správy- Ukončení uzavřeného pásma Přišimasy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kaj
04.04.22 to 18.04.22 Nařízení Státní veterinární správy- změna mimořádných veterinárních opatření- Nové vymezení uzavřeného pásma Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kaj
31.03.22 to 14.04.22 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Přerov
30.03.22 to 13.04.22 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu v obci a k. ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a živnostenský úřad
15.03.22 to 29.03.22 Nařízení Státní veterinární správy- Ukončení uzavřeného pásma Masojedy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kaj
11.03.22 to 25.03.22 Nařízení Státní veterinární správy- Potvrzení výskytu ptačí chřipky v okolí - Pásmo dozoru Státní veterinární správa pro Středočeský kraj
18.02.22 to 04.03.22 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
11.02.22 to 25.02.22 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru-Chodníky, Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a živnostenský úřad
11.02.22 to 25.02.22 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj Nařízení Státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření- Vymezení uzavřeného pásma
08.02.22 to 22.02.22 Veřejná vyhláška oznámení návrhu opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
28.01.22 to 11.02.22 Veřejná vyhláška- Oznámení o vydání opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
12.01.22 to 26.01.22 Záměr výpůjčky - kancelář v č.p.32 Obec Břežany II
11.01.22 to 26.01.22 Oznámení zahájení společného řízení Chodníky Břežany II Obec Břežany II
15.12.21 to 28.12.21 Oznámení nálezu - dne 11.12.2021 byla nalezena finanční hotovost Obec Břežany II
25.11.21 to 10.12.21 Veřejná vyhláška obce Břežany II o zařazení místních komunikací Obecní úřad Břežany II
05.11.21 to 19.11.21 Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obec Břežany II
05.11.21 to 19.11.21 Obecně závazná vyhláška obce č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Obec Břežany II
30.08.21 to 13.09.21 Novelizace zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí- uplatnění osvobození od daně Finanční úřad pro Středočeský kraj
25.08.21 to 08.09.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16.08.21 to 30.08.21 Usnesení o vydání dražební vyhlášky o oznámení dražebního roku Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha
13.08.21 to 27.08.21 Dražební vyhláška 183 DD 8/21 Obec Břežany II
16.07.21 to 30.07.21 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na p. č. 103/8 v k. ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a živnostenský úřad
01.07.21 to 15.07.21 Dražební vyhláška 183 DD 8/21 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor
08.06.21 to 22.06.21 Adresný záměr vypůjčky - par. č.1501 v k. ú. Břežany II Obec Břežany II
01.06.21 to 18.06.21 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
11.05.21 to 25.05.21 Oznámení veřejnou vyhláškou- Návrh opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
10.05.21 to 15.08.21 Opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou- dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 15.5.2021 do 15.8.2021. Městský úřad Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství
07.05.21 to 21.05.21 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 Krajská hygienická stanice Stč.kraje
03.05.21 to 03.06.21 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti Energie AG Kolín, a.s.
29.04.21 to 13.05.21 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti Obec Břežany II

Pages