Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
03.04.20 to 31.12.22 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
23.03.20 to 06.04.20 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecní povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice Městský úřad Český Brod odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
23.03.20 to 06.04.20 Rozhodnutí- uzavírka silnice č.III/24512, úplná, dlouhodobá, od 6.4. do 9.4.2020 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
11.03.20 to 25.03.20 Dražební vyhláška č.j. EX 00125/14-169 Exekutorský úřad Praha 8, JUDr.Katarína Maisnerová, soudní exekutor
10.03.20 to 24.03.20 Výzva k odstranění motorového vozidla Renault Clio, barva tmavě modrá, bez RZ Obec Břežany II
09.03.20 to 23.03.20 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
06.03.20 to 20.03.20 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.03.20 to 18.03.20 Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti Městská část Praha 6, úřad městské části, ekonomický odbor
26.02.20 to 11.03.20 Oznámení obecnou vyhláškou opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
19.02.20 to 04.03.20 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov
30.01.20 to 19.02.20 OZV obce Břežany II 1/2020 Obecní úřad Břežany II
09.01.20 to 23.01.20 Veřejná vyhláška- rozhodnutí - nakládání s podzemními vodami a stavební povolení na stavbu vrtané studny par.č.337/1 v k.ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zamědělství
20.12.19 to 03.01.20 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č.5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Břežany II
09.12.19 to 10.01.20 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
04.12.19 to 18.12.19 Obecně závazná vyhláška obce č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obec Břežany II
04.12.19 to 18.12.19 Obecně závazná vyhláška obce č.4/2019 o poplatku ze psů Obec Břežany II
08.11.19 to 22.11.19 Veřejná vyhláška- rozhodnutí- vrtaná studna Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
14.10.19 to 28.10.19 Veřejná vyhláška- rozhodnutí- vrtaná studna Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
14.10.19 to 30.10.19 Veřejná vyhláška- rozhodnutí - vrtaná studna Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
08.10.19 to 22.10.19 OZV 2/2019 o zrušení OZV 1/2012 Obec Břežany II
03.10.19 to 17.11.19 Veřejná vyhláška-oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3.aktualizace ZÚR SK na udržitelný rozvoj území Krajský úřad Středočeského kraje ,odbor územního plánování a stavebního řádu
19.09.19 to 10.11.19 Oznámení o projednávání zadání územního plánu Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování
10.09.19 to 24.09.19 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení Městský úřad Český Brod - Odbor životního prostředí a zemedělství
03.09.19 to 17.09.19 Dodatek č.3 Pachtovní smlouvy Obec Břežany II
02.09.19 to 16.09.19 Dodatek č.2 Pachtovní smlouvy Obec Břežany II
30.08.19 to 31.12.22 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství-odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
30.08.19 to 13.09.19 Záměr prodeje obecního pozemku p.č.1019/10 v k.ú. Břežany II Obec Břežany II
28.08.19 to 11.09.19 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení Stezka Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.08.19 to 03.09.19 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
30.07.19 to 13.08.19 Záměr vypůjčky -par.č.1528 v k.ú. Břežany II Obecní úřad Břežany II
19.07.19 to 02.08.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod- odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
19.07.19 to 02.08.19 Rozhodnutí- Uzavírka silnice č.III/10163 Městský úřad Č.Brod- odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
27.06.19 to 11.07.19 Nařízení města Č.Brod č.5-2019 z 26.6.2019: Zpracován lesních hospodářských osnov MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
27.06.19 to 11.07.19 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obec Břežany II
28.05.19 to 11.06.19 Rozhodnutí-uzavírka silnice č.II/245 MěÚ Český Brod, odbor dopravy

Pages