ČEZ Distibuce a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s.

na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ,

v době vegetačního klidu do 15.listopadu tohoto roku.

V sobotu 8.10.2016 od 8 do 9 hod u Obecního úřadu bude v obci provedena vakcinace psů proti vzteklině.

Obecní úřad varuje občany před  letákem, který se objevil v obci v  tomto týdnu v dopisních schránkách občanů.

Jedná se o nabídku na dobrovolnou kontrolu pitné vody ve studních.Nereagujte na toto oznámení, jedná se o podvod.

Finanční úřad v Českém Brodě sděluje občanům, že na základě dokončení pozemkových úprav katastru obce Břežany II, je nutné do konce ledna 2017 provést nové daňové přiznání podle skutečného zaměření.

Na základě vyjednání nových zdrojů bude náš vodovodní řad zásoben, někdy bude omezen tlak vody, ale vše by mělo být v provozu.

ŽÁDÁME OBČANY O MAXIMÁLNÍ ŠETŘENÍ VODOU V DOBĚ ODSTÁVKY (od 25.8. do 29.8.2016)

 dle sdělení VODOSu je veškerá voda ve vodovodním řadu pitná, jakost vody není nikterak omezena

Pražské vodovody a kanalizace oznamují , že v termínu od čtvrtka 25. 8. 2016 od 8 hodin  do pondělí 29. 8. 2016 do 22 hodin

 bude přerušena dodávka vody z důvodu plánovaných oprav,udržovacích a  revizních prací. - viz příloha .

Zároveň obec obdržela dopis, ve kterém VODOS jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu nesouhlasí s přerušením dodávky vody a vyzývá Pražské vodovody a kanalizace k uspokojivému náhradnímu řešení.- viz příloha

 

 

Od 1.7.do 31.8. bude obecní úřad  od 18 do 19 hodin  otevřen POUZE VE STŘEDU

Syndikovat obsah
pixelclever