Odpady

Sběrná místa - umístění

Sběrná místa - problémy:

  •  přeplněné  kontejnery
  • z toho plyne házení odpadů vedle kontejnerů
  • neustále nacházíme i jiný druh odpadu v kontejneru, než který tam patří

Cesta k odstranění přeplněných kontejnerů není pořízení dalších nebo častější svozy – to jen zvyšuje náklady systému.

Je potřeba skládat , sešlapávat a třídit poctivě!

 

urad:

Náklady obce na odpadové hospodářství v roce 2023

urad:

Odpady - poplatek pro rok 2024

urad:

Termíny svozu odpadů 2024

urad:

Náklady obce Břežany II na odpadové hospodářství v roce 2022

urad:

Přehled poplatků na rok 2023 a termíny svozů

urad:

Náklady obce Břežany II na odpadové hospodářství v roce 2021

urad:

Bioodpad

Třídění bioodpadu
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě. Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu. 

Nádoby na bioodpad budou sváženy pouze ty, které jsou označeny BIO, barva hnědá.

urad:

Přehled poplatků na rok 2022 a termíny svozů

urad:

Přehled poplatků na rok 2021

urad:

Pages

Subscribe to RSS - Odpady