Odpady

Termíny svozů odpadů 2023

urad:

Přehled poplatků na rok 2023

urad:

Termíny svozů 2022 - tříděný a komunální odpad

urad:

Bioodpad

Třídění bioodpadu
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě. Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu. 

Nádoby na bioodpad budou sváženy pouze ty, které jsou označeny BIO, barva hnědá.

urad:

Přehled poplatků na rok 2022

urad:

Přehled poplatků na rok 2021

urad:

Termíny svozu 2021

urad:

Přehled poplatků na rok 2020

urad:

Rozmístění nádob na tříděný odpad v obci

Starý obecní úřad ( čp.32):

    -  papír, plast, sklo, nápojové kartony, drobné kovy ( hliníkové obaly), jedlé tuky a oleje,oděvy 

Obchod:    - papír,plast, sklo, nápojové kartony

První ulice ( u dětského hřiště):    - papír, plast, sklo,oděvy

U bytovek:       - papír, plast, sklo,kovy

Druhá ulice:     - papír, plast, sklo

Třetí ulice:       - papír, plast

Za zdí:              - papír, plast, sklo, nápojové kartony,kovy

Řadovky:          - papír, plast, sklo, nápojové kartony

urad:

Co v obci třídíme

urad:

Pages

Subscribe to RSS - Odpady