Vyhlášky

Jednací řád zastupitelstva obce Břežany II, od 27.2.2020

OZV obce Břežany II č.1/2020 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

OZV obce Břežany II č.5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV obce Břežany II č.4/2019 o místním poplatku ze psů

OZV obce Břežany II č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV obce Břežany II č.2/2019 o zrušení OZV č.1/2012-formální zrušení

Formální zrušení vyhlášky 1/2012, která byla zanesena v evidenci MV ČR, ale nikdy nebyla odsouhlasena ZO Břežany II- vyhláška o zhodnocení pozemku, kterou je možné vydat jen v roce, kdy byla zkolaudována kanalizace.

OZV obce Břežany II č.1/2019- komunální odpad- nakládání s odpady

Jednací řád ZO Břežany II, od 14.3.2019-ZRUŠEN, nahrazen Jednacím řádem od 27.2.2020

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek -ZRUŠENO, nahrazeno Směrnicí z 25.2.2019

Směrnice č.2/2016

Pages

Subscribe to RSS - Vyhlášky