Informace dle zákona č.106/1999 - poskytnuté informace

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
22.01.24 to 05.02.24 Zveřejnění poskytnuté informace - zveřejněna dne 22.1.2024 Obec Břežany II
03.01.24 to 17.01.24 Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti o obce Břežany II v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Břežany II
03.01.23 to 17.01.23 Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti o obce Břežany II v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Břežany II
09.12.22 to 23.12.22 Zveřejnění poskytnuté informace - zveřejněna 9.12.2022 Obec Břežany II
11.05.22 to 25.05.22 Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce za rok 2021 Obec Břežany II
30.04.22 to 01.06.22 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažní skutečnosti v témže roce Energie AG Kolín a.s.
27.04.22 to 11.05.22 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 Obec Břežany II
26.04.22 to 10.05.22 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022 Vak Zápy s.r.o.
21.03.22 to 04.04.22 Informace o provedených kontrolách v roce 2021 dle §26 zákona č.255/2012 Sb. Obec Břežany II
21.03.22 to 04.04.22 Obecný přehled jednotlivých agend- MŠ Břežany II Obec Břežany II
26.01.22 to 09.02.22 Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti o obce Břežany II v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Břežany II
26.01.21 to 09.02.21 Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti o obce Břežany II v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Břežany II
16.11.20 to 30.11.20 Informace dle zákona 106/1999 Sb. OÚ Břežany II
31.01.20 to 14.02.20 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Břežany II
09.10.19 to 23.10.19 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. OÚ Břežany II
07.10.19 to 21.10.19 Sazbník úhrad za poskytování informací OÚ Břežany II
21.08.19 to 04.09.19 Informace dle zákona č.106/1999 Sb. OÚ Břežany II
25.02.19 to 11.03.19 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018 Oú Břežany II
25.02.19 to 11.03.19 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018 OÚ Břežany II
10.04.18 to 24.04.18 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. OÚ Břežany II
23.02.18 to 09.03.18 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 OÚ Břežany II
17.08.17 to 31.12.17 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. OÚ Břežany II
17.08.17 to 31.12.17 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. OÚ Břežany II
26.07.17 to 31.12.17 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. OÚ Břežany II
15.06.17 to 31.12.17 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. OÚ Břežany II

Pages