Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
26.01.21 to 09.02.21 Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti o obce Břežany II v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Břežany II
20.01.21 to 03.02.21 Pozvánka na zasedání ZO 27.1.2021 Obecní úřad Břežany II
14.01.21 to 31.01.21 Rozpočtové opatření č. 9/2020 Obec Břežany II
05.01.21 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2021 - 2023 Obec Břežany II
05.01.21 to 31.12.21 Rozpočet MŠ Břežany II na rok 2021 MŠ Břežany II
05.01.21 to 31.12.21 Rozpočet obce Břežany II na rok 2021 Obec Břežany II
05.01.21 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2022 - 2023 MŠ Břežany II
28.07.20 to 31.12.22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
01.06.20 to 30.06.21 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2019 schválený ZO na 6. zasedání dne 27.05.2020 Obec Břežany II
03.04.20 to 31.12.22 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
30.08.19 to 31.12.22 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství-odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
03.04.19 to 31.12.22 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy MZ ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
10.01.19 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2020 - 2021 MŠ Břežany II
10.01.19 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2019 - 2021 Obec Břežany II