Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
30.06.22 to 31.12.22 Rozpočtové opatření č. 3/2022 Obec Břežany II
28.06.22 to 28.08.22 Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nepřizpůsobilého k provozu(vraku) Obecní úřad Břežany II
27.06.22 to 31.08.23 Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci Obec Břežany II
22.06.22 to 06.07.22 Pozvánka na zasedání ZO 29.6.2022 Obec Břežany II
30.05.22 to 31.12.22 Rozpočtové opatření č. 2/2022 Obec Břežany II
26.05.22 to 25.09.22 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Břežany II pro volební období 2022-2026 Obec Břežany II
31.03.22 to 30.06.23 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2021 schválený ZO dne 30.03.2022 Obec Břežany II
31.03.22 to 31.12.22 Rozpočtové opatření č. 1/2022 Obec Břežany II
25.02.22 to 31.12.22 Změna položky rozpočtové skladby od 01.01.2022 Obec Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Rozpočet MŠ Břežany II na rok 2022 MŠ Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2022 - 2024 Obec Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2023 - 2024 MŠ Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Rozpočet obce Břežany II na rok 2022 Obec Břežany II
15.09.21 to 31.12.22 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - změna přílohy č.1 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
28.07.20 to 31.12.22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
03.04.20 to 31.12.22 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
30.08.19 to 31.12.22 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství-odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
03.04.19 to 31.12.22 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy MZ ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
08.10.12 to 31.12.50 Povinně zveřejňované informace OÚ Břežany II