Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
25.04.19 to 09.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Obecní úřad Břežany II
24.04.19 to 27.05.19 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 Finanční úřad pro Středočeský kraj
24.04.19 to 08.05.19 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP Obecní úřad Břežany II
16.04.19 to 30.04.19 Pozvánka na zasedání ZO 24.4.2019 Obecní úřad
15.04.19 to 31.12.19 Rozpočtové opatření č. 2/2019 Obec Břežany II
05.04.19 to 25.05.19 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků- Volby do Evropského parlamentu OÚ Břežany II
03.04.19 to 31.12.22 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy MZ ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
02.04.19 to 31.07.19 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod-odbor životního prostředí a zemědělství
15.03.19 to 31.12.19 Rozpočtové opatření č. 1/2019 Obec Břežany II
10.01.19 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2020 - 2021 MŠ Břežany II
10.01.19 to 31.01.20 Rozpočet obce Břežany II na rok 2019 Obec Břežany II
10.01.19 to 31.01.20 Rozpočet MŠ Břežany II na rok 2019 MŠ Břežany II
10.01.19 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2019 - 2021 Obec Břežany II
14.06.18 to 30.06.19 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2017 schválený ZO na 52. zasedání dne 30.05.2018 Obec Břežany II