Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
26.01.22 to 09.02.22 Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti o obce Břežany II v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Břežany II
19.01.22 to 02.02.22 Pozvánka na zasedání ZO 26.1.2022 Obec Břežany II
14.01.22 to 31.01.22 Rozpočtové opatření č. 10/2021 Obec Břežany II
14.01.22 to 31.01.22 Rozpočtové opatření č. 9/2021 Obec Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2022 - 2024 Obec Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2023 - 2024 MŠ Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Rozpočet obce Břežany II na rok 2022 Obec Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Rozpočet MŠ Břežany II na rok 2022 MŠ Břežany II
15.09.21 to 31.12.22 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - změna přílohy č.1 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
26.03.21 to 30.06.22 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2020 schválený ZO dne 24.03.2021 Obec Břežany II
28.07.20 to 31.12.22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
03.04.20 to 31.12.22 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
30.08.19 to 31.12.22 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství-odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
03.04.19 to 31.12.22 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy MZ ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
08.10.12 to 31.12.50 Povinně zveřejňované informace OÚ Břežany II