Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
23.03.20 to 06.04.20 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecní povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice Městský úřad Český Brod odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
23.03.20 to 06.04.20 Rozhodnutí- uzavírka silnice č.III/24512, úplná, dlouhodobá, od 6.4. do 9.4.2020 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
16.03.20 to 30.03.20 Zápis č.4/2020 ze dne 13.3.2020 OÚ Břežany II
03.03.20 to 31.12.20 Rozpočtové opatření č. 1/2020 Obec Břežany II
03.01.20 to 31.12.20 Rozpočet obce Břežany II na rok 2020 Obec Břežany II
03.01.20 to 31.12.20 Rozpočet MŠ Břežany II na rok 2020 MŠ Břežany II
03.01.20 to 31.12.20 Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2020 - 2022 Obec Břežany II
03.01.20 to 31.12.20 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2021 - 2022 MŠ Břežany II
30.08.19 to 31.12.22 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství-odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
27.05.19 to 30.06.20 Závěrečný účet obce Břežany II na rok 2018 schválený ZO na 9. zasedání dne 22.05.2019 Obec Břežany II
03.04.19 to 31.12.22 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy MZ ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
10.01.19 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2019 - 2021 Obec Břežany II
10.01.19 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2020 - 2021 MŠ Břežany II