Vyhlášky

OZV obce Břežany II č.4/2019 o místním poplatku ze psů

OZV obce Břežany II č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Provozní řád veřejných dětských hřišť obce Břežany II

Spisový a skartační řád obce Břežany II

Spisový a skartační řád obce Břežany II

OZV obce Břežany II č.2/2016 - veřejná zeleň

OZV obce Břežany II č.4/2016 - pohyb psů na veřejném prostranství

Směrnice č.1/2016 o poskytování informací dle zák 106/1999 sb

Nařízení č.1/2014 - Zákaz podomního prodeje- ZRUŠENO - nahrazeno OZV č.1/2023

Vyhláška č. 2/2003

Vyhláška č. 2/2003

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecní zastupitelstvo obce Břežany II schválilo dne 2.2.2004 v souladu s ustanoveními §10 až 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení §1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj:

Pages

Subscribe to RSS - Vyhlášky