Vyhlášky

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Břežany II

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

Jednací řád zastupitelstva obce Břežany II, od 27.2.2020

OZV obce Břežany II č.1/2020 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

OZV obce Břežany II č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Provozní řád veřejných dětských hřišť obce Břežany II

Spisový a skartační řád obce Břežany II

Spisový a skartační řád obce Břežany II

OZV obce Břežany II č.2/2016 - veřejná zeleň

Směrnice č.1/2016 o poskytování informací dle zák 106/1999 sb

Pages

Subscribe to RSS - Vyhlášky