Vyhlášky

OZV obce Břežany II č.2/2019 o zrušení OZV č.1/2012-formální zrušení

Formální zrušení vyhlášky 1/2012, která byla zanesena v evidenci MV ČR, ale nikdy nebyla odsouhlasena ZO Břežany II- vyhláška o zhodnocení pozemku, kterou je možné vydat jen v roce, kdy byla zkolaudována kanalizace.

OZV obce Břežany II č.1/2019- komunální odpad- nakládání s odpady- ZRUŠENO, nahrazeno OZV 2/2021

Jednací řád ZO Břežany II, od 14.3.2019-ZRUŠEN, nahrazen Jednacím řádem od 27.2.2020

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek -ZRUŠENO, nahrazeno Směrnicí z 25.2.2019

Směrnice č.2/2016

Provozní řád veřejných dětských hřišť obce Břežany II

Spisový a skartační řád obce Břežany II

Spisový a skartační řád obce Břežany II

OZV obce Břežany II č.1/2018 - komunální odpad - poplatky- ZRUŠENO,nahrazena OZV č.5/2019

OZV obce Břežany II č.1/2016 - komunální odpad - poplatky-ZRUŠENO, nahrazena OZV 1/2018 z 31.1.2018

OZV obce Břežany II č.2/2016 - veřejná zeleň

Pages

Subscribe to RSS - Vyhlášky