Vyhlášky

Vyhláška č. 2/2003

Vyhláška č. 2/2003

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecní zastupitelstvo obce Břežany II schválilo dne 2.2.2004 v souladu s ustanoveními §10 až 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení §1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj:

Vyhláška č. 1/2003

Vyhláška číslo 1/2003

 

Obce Břežany II.

ze dne 13.10.2003

 

ÚPRAVA VYHLÁŠKY

č. 6/2002 ZE DNE 25.2.2002

 

Vyhláška č. 41/2002

Usnesení obecního zastupitelstva v Břežanech II ze dne 25.2.2002

číslo jednací : 41/02

 

Obecní zastupitelstvo v Břežanech II podle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění (stavební zákon) a podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)

I.        s c h v a l u j e

územní plán obce Břežany II;

Pages

Subscribe to RSS - Vyhlášky