Odpady

Termíny svozu 2021

urad:

Přehled poplatků na rok 2020

urad:

Rozmístění nádob na tříděný odpad v obci

Starý obecní úřad ( čp.32):

    -  papír, plast, sklo, nápojové kartony, drobné kovy ( hliníkové obaly), jedlé tuky a oleje,oděvy 

Obchod:    - papír,plast, sklo, nápojové kartony

První ulice ( u dětského hřiště):    - papír, plast, sklo,oděvy

U bytovek:       - papír, plast, sklo,kovy

Druhá ulice:     - papír, plast, sklo

Třetí ulice:       - papír, plast

Za zdí:              - papír, plast, sklo, nápojové kartony,kovy

Řadovky:          - papír, plast, sklo, nápojové kartony

urad:

Co v obci třídíme

urad:

Pages

Subscribe to RSS - Odpady