Odečty vodoměrů

VODOS Kolín oznamuje, že od 28.3. bude v obci probíhat odečet vodoměrů. V případě nepřítomnosti je možné zaslat stav vodoměru na tel. 602408006 , nebo nechat lístek na viditelném místě.

Výměna vodoměrů

Dobrý den.

Hodina Země

Obec Břežany II se připojí k akci Hodina Země dne 30.března 2019 zhasnutím veřejného osvětlení v době od 20:30 - 21:30 hodin

Ukliďme svět, Česko, Pošembeří, ukliďme si Břežany

 AKCE: Ukliďme svět,Česko, Pošembeří , a UKLIĎME  SI BŘEŽANY

V sobotu, 23.3.2019 v 9,30 hod, sraz u závory na cestě do Suchých dol.

 

Pytle na odpad budou, s sebou jen rukavice, dobrou obuv a náladu.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná a nový termín bude oznámen.

 

Svoz zeleného odpadu

Svoz zeleného odpadu bude zahájen v pondělí 25.3.2019.

Bude se provádět POUZE V PONDĚLÍ, případně první pracovní den po svátku.

Odpad musí být roztříděný na trávu a dřevnaté rostliny ( větve a květiny).

Do zeleného odpadu NEPATŘÍ :

-živočišné zbytky, maso, kosti, kůže

-uhynulá zvířata

-exkrementy masožravých zvířat

-tekuté zbytky jídel a oleje

- biologicky nerozložitelný odpad

-skořápky od vajec

-znečištěné piliny

Kontejner na velkoobjemový odpad

V sobotu, 23.3.2019 bude od 8,30 do 9,30 hod u bývalého obecního úřadu (čp.32) přistaven

kontejner na velkoobjemový odpad. ( matrace, nábytek, koberce atd.)

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 23.3.2019 od 9,45 do 10,15 hod u bývalého obecního úřadu (čp.32)

bude probíhat svoz nebezpečného odpadu

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní  sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!!  V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt  !!!

Vodovodní řad

Dnes je ve vodovodním řadu zvýšený tlak vody, VODOS bude zítra, 12.3., provádět opravu.

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS