Hodina Země

Obec Břežany II se připojí k akci Hodina Země dne 28.března 2020 zhasnutím veřejného osvětlení v době od 20:30 - 21:30 hodin

Svoz zeleného odpadu

Svoz zeleného odpadu bude zahájen v pondělí 30.3.2020.

Bude se provádět POUZE V PONDĚLÍ, případně první pracovní den po svátku.

ODPAD VYSTAVTE NEJPOZDĚJI VEČER PŘED SVOZEM !

Odpad musí být roztříděný na trávu a dřevnaté rostliny (větve a květiny).

Do zeleného odpadu NEPATŘÍ :

-živočišné zbytky, maso, kosti, kůže

-uhynulá zvířata

-exkrementy zvířat

-tekuté zbytky jídel a oleje

- biologicky nerozložitelný odpad

Shrnutí informací a opatření

  • V době pandemie koronaviru je nutná zvýšená hygiena, zejména mytí rukou. Mimo svá obydlí je nařízeno nošení roušek, respirátorů a jiných pomůcek, které zachycují viry a chrání nos a ústa.

Provoz OÚ

Provoz obecního úřadu

Z důvodu preventivních kroků proti šíření nákazy koronaviru
od 25. 3. 2020 do odvolání jsou úřední hodiny obecního úřadu Břežany II pouze středa od 8 do 11 hodin- ověřování, podatelna, CzechPoint.

V současné době obec do odvolání nepřijímá platby v hotovosti. Pokud někdo nemá možnost zaplatit převodem, placení se odkládá, žádné sankce ze strany OÚ nehrozí, popelnice budou i přesto vyváženy.

 

Informace Státního zdravotního ústavu

Informace Státního zdravotního ústavu k problematice nakládání s komunálním odpadem v současné době ve vazbě na onemocnění COVID19.

Důležité je rozlišovat postupy u zdravých lidí, lidí v karanténě a lidí přímo nemocných.

Prokazování totožnosti a způsobilosti k řízení motorových vozidel v době vyhlášení nouzového stavu

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Ministerstvo zdravotnictví vydává MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Nejdůležitější :

Vláda

- zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky,a to v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

 

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS