Zrušení akcí

ZO rozhodlo o zrušení všech kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí na území obce Břežany II do odvolání.

UZAVŘENÍ MŠ BŘEŽANY II OD 16.3.2020

Zastupitelstvo obce, jako zřizovatel ,rozhodlo z důvodu ochrany a prevence nebezpečí z rozšíření onemocnění COVID-19 o uzavření MŠ Břežany II od 16.3.  na dobu neurčitou, nejméně do 27.3. 2020 včetně.

Potvrzení o uzavření MŠ, tzv." ošetřovné" vydá mateřská škola po předchozí žádosti zákonného zástupce dítěte.

Žádost zasílejte na email: ms.brezany@seznam.cz, či formou sms na tel. MŠ -733 303 135.

Potvrzení budou připravena k vyzvednutí v pondělí 16.3.2020 od 15 hod do 17 hod v mateřské škole.

NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Informace od České pošty v souvislosti s nastalou situací

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že v souvislosti s nastalou situací ohledně výskytu koronaviru na území České republiky může dojít k dočasným změnám nebo dokonce omezení v doručování zásilek a v provozu poštovní pobočkové sítě. Tato situace vyžaduje zavedení systémových opatření, která zajistí, aby bylo poskytování poštovních služeb co nejbezpečnější.

Informace ČSSZ v souvislosti s karanténou a ošetřovným

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení.

10. 03. 2020

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.

KORONAVIRUS-doporučení pro občany

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020.
Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim  podobné  akce  a jiná  shromáždění,  výstavy,  slavnosti,  poutě,  ochutnávky,  trhy   a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

COVID-19

 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS