Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
30.06.23 to 14.07.23 Rozhodnutí omezení obecného užívání uzavírkou -od 8.7.2023 do 15.11.2023 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
30.06.23 to 14.07.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
18.05.23 to 13.07.23 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, 750 02 Přerov
27.04.23 to 12.05.23 Porovnání všech položek výpočtu ( kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce Obec Břežany II
21.04.23 to 21.05.23 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů Finanční úřad pro Středočeský kraj
17.04.23 to 01.05.23 Oznámení o projednávání rozšíření a doplnění původního zadání územního plánu - obec Rostoklaty Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování
22.03.23 to 05.04.23 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
14.03.23 to 28.03.23 Záměr obce na prodej části pozemku předem určenému zájemci Obec Břežany II
14.03.23 to 28.03.23 Záměr obce na prodej pozemku předem určenému zájemci Obec Břežany II
10.03.23 to 24.03.23 Nařízení obce č.1/2023 - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje Obec Břežany II
27.02.23 to 13.03.23 Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba), výzkum – oznámení o zahájení řízení Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
27.02.23 to 13.03.23 Oznámení Zahájení stavebního řízení - Polní cesta VPC 25 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
22.02.23 to 08.03.23 Pozvánka ke zkouškám znalostí hub v roce 2023 - 28.3. a 23.5.2023 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
21.02.23 to 07.03.23 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
20.02.23 to 06.03.23 Záměr výpůjčky- kancelář čp.32 Obec Břežany II
10.02.23 to 24.02.23 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Břežany II Honební společenstvo Břežany II
01.02.23 to 15.02.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26.01.23 to 09.02.23 Záměr obce na prodej části pozemků předem určenému zájemci Obec Břežany II
23.01.23 to 06.02.23 Rozhodnutí -schválení stavebního záměru na stavbu SO 301 vodovodní řad Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
18.01.23 to 01.02.23 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Tuklaty Honební společenstvo Tuklaty
09.01.23 to 23.01.23 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
02.01.23 to 16.01.23 Záměr prodeje movitého majetku- Drtič dřevní hmoty Pirana Obec Břežany II
19.12.22 to 02.01.23 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení SO 301 vodovodní řad Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
12.12.22 to 26.12.22 Dodatek č.5 Pachtovní smlouvy Obec Břežany II
21.11.22 to 23.12.22 Zpráva o uplatňování územního plánu Vykáň Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí
14.11.22 to 28.11.22 Usnesení- zastavení řízení- Vrtaná studna a 2 domovní ČOV Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
03.11.22 to 17.11.22 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
03.11.22 to 31.12.23 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
20.10.22 to 03.11.22 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích č. II/24512 a č. III/24513 v obci Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a živnostenský úřad
04.10.22 to 29.10.22 Opatření obecné povahy - stanovení odchylného postupu při usmrcování kormorána velkého Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
15.09.22 to 29.09.22 Veřejná vyhláška Městská část Praha 6, Úřad městské části. Ekonomický odbor
08.09.22 to 23.09.22 Rozhodnutí - schválení stavební záměru - stavební úpravy RD čp.73 Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování
01.09.22 to 04.10.22 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku Exekutorský úřad Zlín - JUDr. Jana Jarková, soudní exekutor
30.08.22 to 13.09.22 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
11.08.22 to 12.10.22 Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nepřizpůsobilého k provozu(vraku) RZ 5C11426 Obecní úřad Břežany II

Pages