Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
29.03.21 to 12.04.21 Záměr výpůjčky - část pozemku par.č.1002/4 Obec Břežany II
26.03.21 to 26.04.21 Nařízení Státní veterinární správy- opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy -vysoce patogenní avirální influenzy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kaj
12.03.21 to 26.03.21 Oznámení o zahájení stavebního řízení- realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k.ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
05.03.21 to 19.03.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.02.21 to 12.03.21 Záměr vypůjčky - část pozemku par.č.179/16 Obecní úřad Břežany II
28.01.21 to 11.02.21 Záměr vypůjčky - kancelář v č.32 Obecní úřad Břežany II
16.12.20 to 30.12.20 Záměr obce na prodej pozemku předem určenému zájemci Obecní úřad Břežany II
30.11.20 to 14.12.20 Veřejná vyhláška-rozhodnutí-splašková kanalizace So 302 Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
23.11.20 to 07.12.20 Oznámení o zahájení projednávání územního plánu Městský úřad Český Brod -Odbor výstavby a územního plánování
09.11.20 to 23.11.20 Výzva k odstranění autovraku-p.č. 103/8 v k.ú. Břežany II Obecní úřad Břežany II
09.11.20 to 23.11.20 Výzva k odstranění autovraku-p.č. 1002/1 v k.ú. Břežany II Obecní úřad Břežany II
09.11.20 to 23.11.20 Výzva k odstranění autovraku-p.č. 1034/7 v k.ú. Břežany II Obecní úřad Břežany II
03.11.20 to 17.11.20 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
09.10.20 to 23.10.20 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č.8/2020 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
23.09.20 to 07.10.20 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Městský úřad Český Brod,odbor životního prostředí a zemědělství
07.09.20 to 21.09.20 Záměr o prodeji pozemku p.č. 1004/3 v k.ú. Břežany II Obecní úřad Břežany II
04.09.20 to 18.09.20 Záměr o pronájmu -pozemek p.č. 1495 v k.ú.Břežany II Obecní úřad Břežany II
28.08.20 to 11.09.20 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
13.08.20 to 27.08.20 Informace o sídle a počtu volebních okrsků-Volby do zastupitelstva Stč.kraje Obecní úřad Břežany II
31.07.20 to 14.08.20 Záměr výpůjčky -p.č. 478/1 v k.ú. Břežany II Obecní úřad Břežany II
31.07.20 to 14.08.20 Záměr výpůjčky-p.č. 478/6 v k.ú.Břežany II Obecní úřad Břežany II
31.07.20 to 14.08.20 Záměr o prodeji obecního pozemku Obecní úřad Břežany II
31.07.20 to 14.08.20 Záměr výpůjčky 478/7 v k.ú.Břežany II Obecní úřad Břežany II
29.07.20 to 31.10.20 Opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou pořebu od 1.8.2020 do 31.10.2020 Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
29.07.20 to 17.08.20 Rozhodnutí- uzavírka silnice č. III/24512 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
28.07.20 to 31.12.22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
27.07.20 to 10.08.20 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
02.07.20 to 16.07.20 Záměr o prodeji obecního pozemku Obec Břežany II
21.05.20 to 04.06.20 Záměr- pronájem obecního bytu Obec Břežany II
20.05.20 to 03.06.20 Termín zkoušek ze znalostí hub KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze
29.04.20 to 31.05.20 Porovnání všech položek výpočtu( kalkulace ) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce Energie AG Kolín a.s.
27.04.20 to 11.05.20 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce Obecní úřad Břežany II
27.04.20 to 27.05.20 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti na rok 2020 Finanční úřad pro Středočeský kraj
20.04.20 to 04.05.20 Opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou o dočasném omezení úžívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu od 1.5.2020 do 31.7.2020 Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
09.04.20 to 11.05.20 Veřejná vyhláška - dań z nemovitých věcí na rok 2020 Finanční úřad pro Středočeský kraj

Pages