Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
11.01.22 to 26.01.22 Oznámení zahájení společného řízení Chodníky Břežany II Obec Břežany II
15.12.21 to 28.12.21 Oznámení nálezu - dne 11.12.2021 byla nalezena finanční hotovost Obec Břežany II
25.11.21 to 10.12.21 Veřejná vyhláška obce Břežany II o zařazení místních komunikací Obecní úřad Břežany II
05.11.21 to 19.11.21 Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obec Břežany II
05.11.21 to 19.11.21 Obecně závazná vyhláška obce č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Obec Břežany II
15.09.21 to 31.12.22 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - změna přílohy č.1 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
30.08.21 to 13.09.21 Novelizace zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí- uplatnění osvobození od daně Finanční úřad pro Středočeský kraj
25.08.21 to 08.09.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16.08.21 to 30.08.21 Usnesení o vydání dražební vyhlášky o oznámení dražebního roku Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha
13.08.21 to 27.08.21 Dražební vyhláška 183 DD 8/21 Obec Břežany II
16.07.21 to 30.07.21 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na p. č. 103/8 v k. ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a živnostenský úřad
01.07.21 to 15.07.21 Dražební vyhláška 183 DD 8/21 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor
08.06.21 to 22.06.21 Adresný záměr vypůjčky - par. č.1501 v k. ú. Břežany II Obec Břežany II
01.06.21 to 18.06.21 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
11.05.21 to 25.05.21 Oznámení veřejnou vyhláškou- Návrh opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
10.05.21 to 15.08.21 Opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou- dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 15.5.2021 do 15.8.2021. Městský úřad Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství
07.05.21 to 21.05.21 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 Krajská hygienická stanice Stč.kraje
03.05.21 to 03.06.21 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti Energie AG Kolín, a.s.
29.04.21 to 13.05.21 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti Obec Břežany II
27.04.21 to 11.05.21 Nařízení Státní veterinární správy- ukončení ochranných a zdolávácích opatření Státní veterinární správa pro Středočeský kraj
22.04.21 to 26.05.21 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj
20.04.21 to 05.06.21 Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor výstavby a územního plánování
19.04.21 to 03.05.21 Rozhodnutí-změna pásma dozoru-výskyt nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kaj
19.04.21 to 03.05.21 Rozhodnutí - stavební povolení-realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k.ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a živnostenský úřad
09.04.21 to 09.05.21 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj
29.03.21 to 12.04.21 Záměr výpůjčky - část pozemku par.č.1002/4 Obec Břežany II
26.03.21 to 26.04.21 Nařízení Státní veterinární správy- opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy -vysoce patogenní avirální influenzy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kaj
12.03.21 to 26.03.21 Oznámení o zahájení stavebního řízení- realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k.ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
05.03.21 to 19.03.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.02.21 to 12.03.21 Záměr vypůjčky - část pozemku par.č.179/16 Obecní úřad Břežany II
28.01.21 to 11.02.21 Záměr vypůjčky - kancelář v č.32 Obecní úřad Břežany II
16.12.20 to 30.12.20 Záměr obce na prodej pozemku předem určenému zájemci Obecní úřad Břežany II
30.11.20 to 14.12.20 Veřejná vyhláška-rozhodnutí-splašková kanalizace So 302 Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
23.11.20 to 07.12.20 Oznámení o zahájení projednávání územního plánu Městský úřad Český Brod -Odbor výstavby a územního plánování
09.11.20 to 23.11.20 Výzva k odstranění autovraku-p.č. 103/8 v k.ú. Břežany II Obecní úřad Břežany II

Pages