Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
27.05.19 to 10.06.19 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č.II/245 Štolmíř-Černíky MěÚ Český Brod, odbor dopravy
16.05.19 to 04.07.19 Oznámení-veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č.2ÚP Vykáň Městský Úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování
07.05.19 to 21.05.19 Záměr o prodeji obecních pozemků Obec Břežany II
02.05.19 to 03.06.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné VODOS Kolín
30.04.19 to 14.05.19 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod, odbor dopravy
25.04.19 to 09.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Obecní úřad Břežany II
24.04.19 to 27.05.19 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 Finanční úřad pro Středočeský kraj
03.04.19 to 31.12.22 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy MZ ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
02.04.19 to 31.07.19 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod-odbor životního prostředí a zemědělství
05.03.19 to 19.03.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice III/10165 v Úvalech MěÚ Č.Brod, odbor dopravy
05.02.19 to 19.02.19 Záměr o pronájmu nebytových prostor Obec Břežany II
10.12.18 to 24.12.18 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/24513 MěÚ Český Brod- odbor dopravy a obecní žívnostenský úřad
10.12.18 to 24.12.18 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu - obec Černíky Obec Černíky
19.11.18 to 03.12.18 Výzva k odstranění autovraku Obec Břežany II
07.10.18 to 22.10.18 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Břežany II Městský úřad Český Brod - Starosta města
07.09.18 to 21.09.18 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.09.18 to 21.09.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
31.08.18 to 14.09.18 Nařízení Středočeského kraje o stanovení maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor dopravy
27.06.18 to 27.07.18 Zpráva o uplatňování Územního plánu Tuklaty v uplynulém období Městský úřad Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
11.06.18 to 12.07.18 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o návrhu změny č.1 územního plánu TUKLATY OÚ Tuklaty
05.06.18 to 31.08.18 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 Zeměměřický úřad Praha 8
15.05.18 to 31.08.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
14.05.18 to 28.05.18 Dopravní značení na silnici č. III/24512 Městský úřad Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
14.05.18 to 28.05.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu špatného stavebního stavu mostu na silnici č. III/24512 Městský úřad Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
27.04.18 to 28.05.18 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Finanční úřad pro Středočeský kraj
11.04.18 to 11.05.18 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Finanční úřad pro Středočeský kraj
16.03.18 to 30.03.18 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16.03.18 to 30.03.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12.03.18 to 26.03.18 Záměr - uzavření darovací smlouvy se Středočeským krajem OÚ Břežany II
12.03.18 to 26.03.18 Záměr - přijetí daru od Středočeského kraje OÚ Břežany II
02.03.18 to 16.03.18 Záměr pachtu obecních pozemků OÚ Břežany II
01.02.18 to 15.02.18 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OÚ Břežany II
10.01.18 to 24.01.18 Rozhodnutí - změna odborné osoby KÚ Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství
04.01.18 to 02.02.18 Zpráva o uplatňování č.1 Územního plánu Vykáň MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
21.12.17 to 04.01.18 Oznámení záměru - bezúplatný převod pozemku KÚ Středočeského kraje - Odbor majetku

Pages