Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
20.03.17 to 03.04.17 Uzavírka silnice č. III/1136 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.03.17 to 29.03.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při uzavírce silnice MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.03.17 to 29.03.17 Příloha oznámení veřejnou vyhláškou - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.02.17 to 01.03.17 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
15.02.17 to 01.03.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/10163 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.02.17 to 01.03.17 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
15.02.17 to 01.03.17 Uzavírka silnice č. III/10163 - mapka MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
13.02.17 to 27.02.17 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého Ministerstvo životního prostředí Praha 10
22.12.16 to 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 2/2016 - veřejná zeleň OÚ Břežany II
22.12.16 to 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 3/2016 - místní poplatky OÚ Břežany II
22.12.16 to 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 1/2016 - komunální odpad OÚ Břežany II
22.12.16 to 05.01.17 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 4/2016 - pohyb psů na veřejném prostranství OÚ Břežany II
14.12.16 to 28.12.16 Příloha veřejná vyhlášky - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
14.12.16 to 28.12.16 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
02.12.16 to 16.12.16 Návrh rozpočtu obce Břežany II na rok 2017 OÚ Břežany II
22.11.16 to 22.02.17 Oznámení o zamýšleném převodu Státní pozemkový úřad Praha 3
18.10.16 to 16.11.16 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ministerstvo životního prostředí Praha 10
22.09.16 to 08.10.16 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje OÚ Břežany II
07.09.16 to 21.09.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.09.16 to 21.09.16 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
31.08.16 to 14.09.16 Záměr - prodej obecních pozemků OÚ Břežany II
10.06.16 to 24.06.16 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
06.06.16 to 20.06.16 Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy OÚ Břežany II
06.06.16 to 20.06.16 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
06.06.16 to 20.06.16 Příloha č.1 k opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
29.04.16 to 30.05.16 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2016 FÚ pro Středočeský kraj
29.04.16 to 28.05.16 Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2015 podle cenových předpisů pro vodné a stočné VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
27.04.16 to 26.05.16 Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2015 podle cenových předpisů pro vodné a stočné 1. SčV, a.s.
31.03.16 to 14.04.16 Příloha č.1 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2015 KÚ Středočeského kraje
31.03.16 to 14.04.16 Příloha č.2 k Závěrečnému účtu obce Břežany II za rok 2015 - Účetní závěrka zřízené PO Mateřské školy Břežany II za rok 2015 MŠ Břežany II
31.03.16 to 14.04.16 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2015 OÚ Břežany II
24.02.16 to 09.03.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
24.02.16 to 09.03.16 Přehled nedostatečně identifikovaných vlasníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
05.02.16 to 05.03.16 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj
29.01.16 to 15.02.16 Záměr pronájmu bytů Obecní úřad Břežany II

Pages