Mikulášská 2011

V neděli 4. prosince 2011 se od tří hodin odpoledne konala Mikulášská besídka. Poprvé v historii jsme si na ni vypůjčili sál v sousedních Rostoklatech a určitě nájemného nemusíme litovat. Sešlo se k šedesátce dětí a spolu s jejich doprovodem velký sál bez problémů zaplnily.

Halloween 2011

V sobotu 5. 11. 2011 se poprvé konala oslava podzimu - Halloween. Pro děti byly v klibovně připraveny soutěže s podzimní tématikou a taneček v rytmu diska. Jenže na místě se sešlo neuvěřitelných 148 účastníků, dětí i dospělých. Organizátoři byli příjemně překvapeni a zároveň vystresováni, co najednou s takovým návalem:-) A tak sešlo ze soutěží i diskotéky a po rozdání symbolických diplomů dětem se vyrazilo na průvod obcí.

Břežanská drakiáda 2011

V neděli 2. října 2011 jsme se sešli na poli u Chrástnice a společně vypustili celkem 32 draků. Obloha hrála všemi možnými barvami, zvířaty, dopravními prostředky i klasickými draky, podívaná to byla opravdu pestrá. Počasí víc než přálo, připomínalo spíš léto než podzim a i navzdory zdánlivému bezvětří draci lítali o sto šest. V průběhu létání se opíkali buřty a hasila se žízen "dračím hlenem". Porota ocenila každého účastníka diplomem a drobnými cenami. Navíc bylo uděleno 9 velkých cen v následujících kategoriích:

Nejbarevnější drak - Wendy Beranová

Rybářské závody III.ročník " O pohár starosty "

Na závodech konaných 27. srpna 2011 v lomu Chrástnice startovalo 28 rybářů.

Dětský rybářský zájezd na Sázavě

Ve dnech 2. -5. 7. 2011 se již tradičně uskutečnil dětský rybářský zájezd pro nejmenší členy místní rybářské organizace. Zúčastnilo se 13 dětí ve věku od 6 - 16 let. Pobyt byl zajištěn v chatkách v kempu Bayerka na Sázavě pod Českým Štenberkem. I přes nepříznivé počasí se dětem i doprovodu na zájezdu líbilo, chytlo se 20 úhořů, nějaké oukleje a parmy. Výlet vč. dopravy, ubytování a stravy byl hrazen z dotace Středočeského fondu hejtmana MUDr. Davida Ratha. Foto viz Galerie: Dětský rybářský zájezd na Sázavě

 

Zpráva ze 6. kola Podlipanské ligy

25 .6.2 011 SDH Břežany II uspořádalo 6. kolo Podlipanské ligy, na které k nám přijelo 7 družstev mužů, 5 družstev žen, 4 družstva dětí a 2 družstva přípravky.

Poděkování panu Milanu Kubelkovi

Děkujeme panu Milanu Kubelkovi za bezplatnou pomoc obci s likvidací bioodpadu. Jsme rádi, že svoz trávy si oblíbili i spoluobčané a že se daří společnými silami ekologicky bioodpad likvidovat.

Prázdninový provoz Obecního úřadu

V době prázdnin od 4. 7. do 31. 8. 2011 bude Obecní úřad Břežany II otevřen ve večerních hodinách pouze ve středu, a to v obvyklé době 18,00 - 19,00 hod. Dopolední úřední hodiny zůstávají beze změny. Upozorňujeme, že v den státního svátku ve středu 5. 7. 2011 bude Obecní úřad uzavřen.

Břežanské hraní

V neděli 26. června 2011 pořádal Obecní úřad Břežany II na sportovním hřišti Odpoledne plné her pro děti. Soutěžilo se v 10 různých disciplínách: skoky v pytli, lov rybiček, slack line, překážková dráha, hod na cíl, Ariadnina nit, jízda na kolečku poslepu, Popelčino přebírání, přenášení motýlků a šifra mistra Leonarda. Startovalo celkem 51 dětí ve věku od 3 do 13 let. Za absolvování všech 10 disciplín obdržel každý balíček s drobnými dárečky a sladkostmi. Po pečlivém prostudování balíčků následovalo opékání buřtů za dozoru místního dobrovolného hasiče Petra Semeráda.

Zpráva z rybářských závodů v Chrástnici - duben 2011

V pátek 29. 4. 2011 se konaly dětské závody. Startovalo 20 dětí. Umístění:

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS