Berme ohled na naše popeláře

Množí se připady volně ložených igelitových pytlů s odpadky vedle poplenic v den jejich svozu. Bohužel s ohledem na bezpečnost a hygienu nelze tyto volné pytle svážet. Popeláři netuší, jaký je obsah pytlů, a a hrozí reálné nebezpečí zranění poškrábáním nebo popícháním. Apelujeme na všechny, kteří mají nedostatek prostoru v popelnici, aby si zakoupili popelnici další.

2. kolo XII. ročníku Podlipanské ligy

16. 6. 2012 proběhlo na fotbalovém hřišti 2. kolo XII. ročníku Podlipanské ligy soutěže v požárním sportu. Účastnilo se celkem 23 družstev (9 družstev mužů, 5 žen, 6 dětí a 3 družstva přípravky).

Zpráva z Břežanského hraní 2012

V neděli 24. června 2012 od 15,00 hod. jsme na fotbalovém hřišti vítali prázdniny. Vítalo se především hrou a zábavou.

Zpráva z lanových aktivit 2012

V neděli 20. května odpoledne se konalo herní odpoledne pro děti s názvem Lanové aktivity 2012. Hlavním bodem odpoledne byly 4 lanové aktivity v Chrástnici – lana natažená mezi stromy v různé výšce s různou obtížností lezení. Děti se do lezení pouštěly s obrovskou odvahou a nasazením, nezalekly se ani přelezu na roklí ve výšce cca 2 metrů.
Kromě lan na děti v průběhu odpoledne čekala soutěžní stezka skrz celý lesík. Na osmi stanovištích si mohly děti prověřit mj. znalosti lesa, zvířat, rostlin a připomenout si  pravidla chování v lese a třídění odpadu.
 

II. ročník rybářských závodů na obecním rybníce

Dne 14. 4. 2012 se uskutečnily závody na rybníce n anávsi. Závody přijeli podpořit rybáři z Loun, Budějovic, Pelhřimova, Čáslavi; celkem se závodů zúčastnilo 44 závodníků, z toho 27 dospělých a 17 dětí.

Letní svoz poplenic od 26. dubna 2012

Letní, tedy čtrnáctidenní cyklus vývozu popelnic začína 26. dubna 2012. Do té doby budou popelnice vyváženy každý čtvrtek. Poté vžy jedenkrát za 2 týdny, tzn. že další svozy po 26. 4. budou 10. 5., 24. 5., atd.

Cihly ani kamení do popelnice nepatří

V poslední době se množí případy nevyvezených popelnic z důvodu nevhodného odpadu v nich umístěného. Důrázně žádáme všechny občany, aby do popelnic na domovní odpad nevhazovali následujícíc komodity:

Sběrný dvůr v Českém Brodě nabízí služby také obyvatelům Břežan II

Občané obcí, kteří nemají trvalé bydliště v Českém Brodě, mohou využít sběrného místa v Palackého ul. 339 v Českém Brodě za určitých podmínek a za poplatek pro uložení odpadu.
Toto se odvíjí od množství, objemu, hmotnosti a druhu odpadu. Každý odpad musí být vytříděn na jednotlivé komodity:

Maškarní pro děti

V neděli 11. března 2012 se od 15,00 hod. uskutečnil maškarní ples pro děti. Po dobrých zkušenostech s loňskou mikulášskou akce opět proběhla v rostoklatském kulturním sále. Na místě se sešlo celkem 32 dětí v bohatém doprovodu dospělých, sál byl bez problémů zaplněný. Na děti kromě klasické promenády masek a diskotéky čekalo pásmo her, soutěží a také tombola. Kromě zážitků si každé dítě odneslo nějakou drobnost a sladkost.

Referendum se uskuteční 10. března 2012

Na základě předešlých jednání obecní zastupitelstvo vyvolalo místní referendum ohledně těžby lupku (žáruvzdorných jílovců). Referendum se uskuteční v sobotu 10. března 2012 v době od 8,00 do 18,00 hod. v místní klubovně (budova MŠ).

Otázky referenda:

  1. Jste pro povolení těžby u lesíku Bělka? ........................................ano / ne
  2. Jste pro vybudování výsypek JV a Jz u lesíku Bělka?...................ano / ne

Účastnit se může každý trvale hlášený občan starší 18-ti let. Hlasovací lístky budou k dispozici na místě.

 

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS