Výsledky pro obec Břežany II Volby do Poslanecké sněmovny 2013

Podrobné výsledky  voleb do Poslanecké sněmovny v naší obci naleznete v příloze.

Pozvánka na dýňovou oslavu v sobotu 2. 11 2013

Obecní úřad Břežany II srdečně zve malé i velké na DÝŇOVOU OSLAVU.

Svoz zeleného odpadu až do konce listopadu

Bezplatný svoz zeleného biodpadu pokračuje pravidelně každé pondělí až do 30.11.2013. Poté bude na zimní období přerušen.

Zimní svoz popelnic každý týden

Počínaje 1. 11. 2013 se popelnice se směsným odpadem začínají vyvážet každý čtvrtek.

Honební společenstvo vysazuje zeleň

Členové Honebního společenstva Břežany II vysazují zeleň, péčují o přírodu a zvelebení okolí  obce Břežan II .Díky fin. přispění obce bylo vysazeno 115 ks borovic, které jsou již ošetřeny ochraným nátěrem .
Pro příští  rok je již plánována další výsadba. Fotografie ze sázení naleznete ve Fotogalerii.

Pozvánka na břežanskou drakiádu v neděli 13. 10. 2013 od 15,00

OÚ Břežany II pořádá v neděli 13.10.2013 v 15,00 hod. drakiádu. Srdečně zveme všechny děti a jejich doprovod. Sraz všech účastníků na poli u Chrástnice. DRAKY A DRÁČKY S SEBOU!!! Občerstvení zajištěno! V případě trvalého deště zrušeno. Vstupné dobrovolné.

Staňte se spolutvůrci nové strategie regionu Pošembeří!

ISÚ - je zkratka pro integrovanou strategii území regionu, na které tým kanceláře MAS Region Pošembeří intenzivně pracuje již od počátku roku. Pro období let 2014 - 2020 chceme shrnout potřeby občanů žijících v našem území z oblasti dopravy, školství, sociální péče i zdravotnictví, ochrany přírody, rozvoje podnikaní, kultury a samosprávy.

Sběr víček z PET lahví pro nemocné děti

V místní mateřské škole se zapojili do pomoci nemocným dětem sběrem plastových víček z PET lahví, džusů a mléka. Víčka vykoupí firma zabývající se recyklací plastů a finanční prostředky budou použity na kompenzační pomůcky a přístroje pro rodiny s těžce nemocnými dětmi. Víčka můžete odevzdávat v Mateřské škole Břežany II.

Rušení nočního klidu u kontejnerů na tříděný odpad

V blízkosti kontejnerů na tříděný odpad dochází k rušení nočního klidu.  Žádáme všechny občany o ohleduplnost: nevhazujte tříděný odpad do kontejnerů v noci, hluk z vhazování především skleněného odpadu ruší noční klid. Děkujeme.

Nové kontejnery na sklo a novinářská kachna v Kolínských novinách

V nedávné době byly v obci nainstalovány nové kontejnery na sklo – zvony. Upozorňujeme, že i do těchto zvonů lze umísťovat tabulkové sklo – používejte k tomu podlouhlé otvory po stranách kontejnerů. Budou-li tabulky skla umístěny mimo kontejner, svozová služba je neodveze.

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS