Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů- výzva ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distibuce a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s.

na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ,

v době vegetačního klidu do 15.listopadu tohoto roku.

Vakcinace psů

V sobotu 8.10.2016 od 8 do 9 hod u Obecního úřadu bude v obci provedena vakcinace psů proti vzteklině.

Varování !!!

Obecní úřad varuje občany před  letákem, který se objevil v obci v  tomto týdnu v dopisních schránkách občanů.

Jedná se o nabídku na dobrovolnou kontrolu pitné vody ve studních.Nereagujte na toto oznámení, jedná se o podvod.

ODSTÁVKA VODY

Na základě vyjednání nových zdrojů bude náš vodovodní řad zásoben, někdy bude omezen tlak vody, ale vše by mělo být v provozu.

ŽÁDÁME OBČANY O MAXIMÁLNÍ ŠETŘENÍ VODOU V DOBĚ ODSTÁVKY (od 25.8. do 29.8.2016)

 dle sdělení VODOSu je veškerá voda ve vodovodním řadu pitná, jakost vody není nikterak omezena

Přerušení dodávky vody

Pražské vodovody a kanalizace oznamují , že v termínu od čtvrtka 25. 8. 2016 od 8 hodin  do pondělí 29. 8. 2016 do 22 hodin

 bude přerušena dodávka vody z důvodu plánovaných oprav,udržovacích a  revizních prací. - viz příloha .

Zároveň obec obdržela dopis, ve kterém VODOS jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu nesouhlasí s přerušením dodávky vody a vyzývá Pražské vodovody a kanalizace k uspokojivému náhradnímu řešení.- viz příloha

 

 

Prázdninový provoz obecního úřadu

Od 1.7.do 31.8. bude obecní úřad  od 18 do 19 hodin  otevřen POUZE VE STŘEDU

Břežany II v čase

Zastupitelstvo obce  všechny srdečně zve  na slavnost Břežany II v čase, která se koná 2.7.2016 od 15 hod na návsi.

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS