Tuklaty -Výzva k podání nabídek-pronájem restaurace Kovárna

Obec TuklatyObec Tuklaty zveřejnila výzvu k podání nabídek na pronájem a provozování restaurace Kovárna.

 

https://www.tuklaty.cz/obecni-urad/uredni-deska-1/vyzva-k-podani-nabidek...