Zadávací podmínky-Výkon technického dozoru stavebníka