Výzva - úhrada stočného

Žádáme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za stočné za rok 2010, aby tak neprodleně učinili a poplatek zaplatili na OÚ Břežany II !!!