Zpřesňování průběhu tras nízkého napětí

{}           Pro provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s.,

bude firma AEROVISION Group s.r.o. v období od 11.6 - 25.7.2024 vytyčovat a zaměřovat

stávající sítě nízkého napětí v naší obci. Pracovníci se prokáží pověřením ČEZ Distribuce ,a.s.

Jedná se o činnosti bez omezení dodávky elektrického proudu a bez stavebních prací.

Práce spadají pod zakázku :

,, Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN  ČEZ Distribuce, a.s. II. etapa ",

která slouží k aktualizaci dat v geografickém informačním systému ČEZ Distribuce a.s.

Bližší informace k rozsahu a povaze prací můžete získat na telefonním čísle: +420 725 559 484.