Zápis nových dětí do mateřské školy v Břežanech pro období od 1.9.2024

obrázek děti       ZÁPIS

nových dětí do mateřské školy v Břežanech II pro období od 1.9.2024 se uskuteční
 

ve středu 15. KVĚTNA 2024 od 13.00 do  17.00 hodin v budově Mateřské školy.

Kritéria pro přijímání dětí :
Do MŠ se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Břežanech II a to v pořadí od nejstaršího po nejmladší.
Děti se přijímají do naplnění aktuálně volné kapacity mateřské školy.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
S sebou k nahlédnutí rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, u cizinců oprávnění k pobytu na území ČR
Očkování dítěte : doklad o řádném očkování dítěte / případně imunitě či kontraindikaci/, potvrzený praktickým dětským lékařem, doloží následně pouze děti, které budou tímto zápisem do MŠ přijaty a budou k tomu vyzvány - doložení očkování se netýká dětí s povinným předškolním vzděláváním.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
Žádost o přijetí lze vytisknout, případně dle vzoru vytvořit vlastní a přinést k zápisu již vyplněnou / ke stažení na www.brezanyii.cz