Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství