Zápis do 1.ročníku ZŠ Pošembeří

Zápis do 1.ročníku ZŠ Pošembeří

Termín: 11.4.2024 14.00 – 18.00 hodin

Budova školy Pošembeří, Žitomířská 1144, Český Brod

Zápis je pro děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti, které měly v minulém roce odloženou školní docházku.

K zápisu doneste:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce (případně jiný doklad o místě trvalého pobytu)

Rodiče dětí, kterým byl odklad v loňském roce povolen, musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Pokud vaše dítě onemocní a nebude se moci zápisu účastnit, dostaví se k zápisu v daném termínu pouze zákonný zástupce.

Odklady:

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky budete potřebovat:

1. vyplněnou přihlášku (v termínu zápisu)

2. vyplněnou žádost o odklad

3.. doporučení školského poradenského zařízení ( doložit do 31.5.2024 )

4. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa ( doložit nejpozději do 31.5.2024)

Kritéria pro přijetí: spádovost – Břežany II, Černíky, Doubravčice, Klučov, Mrzky, Přehvozdí, Rostoklaty, Tuchoraz, Vrátkov

O každé žádosti je veden spis pod evidenčním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu.

S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

Pro školní rok 2024 / 2025 otevíráme 1 třídu – 23 žáků.

 

                                                                                               ZŠ Pošembeří
                                                                                               Žitomířská 1144, Český Brod 282 01