Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na komunikaci č. III/24513 v k.ú. Břežany II

Vyvěšeno: 
18.01.2024 to 01.02.2024
Vydavatel: 
Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad