Obecně závazná vyhláška obce Břežany II o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci