Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby

Vyvěšeno: 
16.10.2023 to 30.10.2023
Vydavatel: 
Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, 750 02 Přerov