Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na na silnicích č. IIII/10163, č. III/10165, č. III/24512, č. II/245, č. III/24513 a č. III/1136 - OPRAVA - DIO

Vyvěšeno: 
11.10.2023 to 25.10.2023
Vydavatel: 
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad