Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník

Vyvěšeno: 
22.08.2023 to 05.09.2023
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových