Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/24513 a místní komunikaci v obci Břežany II

Vyvěšeno: 
04.08.2023 to 20.08.2023
Vydavatel: 
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad