Veřejná vyhláška - oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/24513 a místní komunikaci v obci Břežany II

Vyvěšeno: 
25.07.2023 to 08.08.2023
Vydavatel: 
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad