Pravěké a středověké osídlení obce

 ÚAPPSČ-Logo-bíla na modrém    Při výstavbě odvodňovacího kanálu a biotopu na severním okraji obce Břežany II zachytil záchranný archeologický výzkum Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, vedený Mgr. Josefem Dufkem, osady ze třech archeologických období.

 Nejmladší sídliště reprezentovala zahloubená obilná sila, pozůstatky pyrotechnologického zařízení a zahloubená chata, které dokládají existenci obce v raném až vrcholném středověku. Pravěké osídlení zastupuje  několik zahloubených obilných sil řivnáčské kultury z pozdní doby kamenné a polozemnice z doby prvních Keltů. Zjištěno bylo též torzo nadzemního dřevěného domu tvořené šesticí jam, ve kterých byly původně poměrně masivní dřevěné sloupy. Tento dům však kvůli absenci jiných nálezů nebylo možné přesněji datovat.

10.5.2023 se konala přednáška a beseda s archeologem Mgr. Dufkem o historii osídlení obce a

od 11.5. do 30.6.2023 je vystavení drobných exponátů z naleziště s informativním
textem umístěno k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

AttachmentSize
PDF icon pozvanka_-_10.5.2023_2.pdf504.29 KB