Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba), výzkum – oznámení o zahájení řízení

Vyvěšeno: 
27.02.2023 to 13.03.2023
Vydavatel: 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství