Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník

Vyvěšeno: 
21.02.2023 to 07.03.2023
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových