Svoz nádob na bioodpad a větví

Znak obce Břežany IITermíny svozu nádob na bioodpad:

                    Do konce listopadu jednou za 14 dní,

                    prosinec-březen jednou za měsíc: (8.11.,22.11.,20­.12.,17.1.2023,14­.2.2023,14.3.2023)

                    Stále v liché úterý, v den odvozu popelnic na směsný odpad.

 

Svoz větví, které se nevejdou do nádob na bioodpad pokračuje -vždy v pondělí. O ukončení budeme včas informovat.