Břežanská drakiáda

 Znak obce Břežany II   Srdečně zveme všechny děti a jejich doprovod v sobotu 22.10.2022 od 15 hodin na Baba na tradiční drakiádu. Ukázka leteckého modelářství, soutěž o nejhezčího doma vyrobeného draka, na závěr opékání buřtů.  V případě trvalého deště se akce nekoná.