Sběr nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu

Znak obce Břežany II                        Obecní úřad Břežany II a FCC Česká republika s.r.o.
                                               pořádají mobilní Sběr nebezpečných odpadů
V sobotu 1.10.2022 od 8,45 do 9,15 hod u bývalého obecního úřadu (čp.32).
Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!!
Co bude předmětem sběru: vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry, použité olejové a palivové filtry, použité fritovací oleje v těsnících obalech, barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.,kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, neupotřebená léčiva, fotochemikálie ,elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie, pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)
Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky a odpady s obsahem azbestu - eternit apod. !!!!!
ZÁROVEŇ BUDE od 8 hodin
PŘISTAVEN KONTEJNER NA OBJEMNÝ DOMOVNÍ ODPAD
Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!!