Pozvánka na veřejnou schůzi

Znak obce Břežany II                               P O Z V Á N K A  

 NA VEŘEJNOU SCHŮZI DNE 14. 9. 2022 OD 19,00 HOD VE VOLEBNÍ                                                        MÍSTNOSTI

 Program :  1.  Zhodnocení volebního období 2018 – 2022

                    2.  Představení nových kandidátů do Zastupitelstva obce    

                             Břežany II pro volební období 2022 - 2026