Pozvánka na interaktivní procházku - sobota 10.září 2022

 Region Pošembeří o.p.s. zve na interaktivní procházku v sobotu 10. září 2022

12:15 EXKURZE s ochutnávkou VINAŘSTVÍ KLUČOV (zdarma)

13:30 INTERAKTIVNÍ PROCHÁZKA od Nevinného stánku Vinařství Klučov KUDRNÁČOVOU STEZKOU do Poříčan

14:00 - 19 hod a dále: POŘÍČANSKÝ JARMARK s účastí stánku regionálních produktů Pošembeří a informačního stánku Celostátní sítě pro venkov