Výročí srpnových událostí, spojených s okupací Československa 21.8.1968

Letošní výročí srpnových událostí spojených s okupací Československa má velmi aktuální nádech, kdy „speciální vojenská operace“ Ruské federace na Ukrajině v mnohém připomíná tehdejší „bratrskou pomoc“ armád Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem.
Jako připomínku tragicky opakující se historie MV ČR  připravilo kampaň, jejímž smyslem je podpora občanské soudržnosti a solidarity s napadenými národy.
Její součástí je i rozhlasová relace složená z archivních záznamů počátku srpnové okupace, kterou najdete ZDE ve formátu MP3. V případě, že se Vám odkaz neotevře správně, zkopírujte adresu odkazu do schránky a vložte ji do adresního řádku. V příloze je dokument ve formátu PDF, který obsahuje přepis rozhlasové relace z 21.8.1968.