Ukliďme Česko- Ukliďme Pošembeří

logo akce       logo,,Ukliďme Česko" 

"Ukliďme Pošembeří 2022" v rámci akce "Ukliďme Česko"

S úlevou bez covidových omezení letos úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Pošembeří. V regionu Pošembeří se jej zúčastnilo na 1300 dobrovolníků, kteří sesbírali ve svém okolí bezmála 15 tun směsného odpadu a ještě vytřídili 0,8 tuny plastů, 0,3 tuny skla a 80 pneumatik.
Naše příroda (ale i města a obce) během jarních týdnů opět o něco prokoukla díky úklidu nepořádku po všech koutech našeho regionu. Ve výčtu odpadu, po 11ti letech systematických úklidů, pomalu přibývá odpadu biologického a zvolna ubývá letitých skládek a odhozených pneumatik. Doufejme, že si toho všimnou i ti, kteří si stále naše okolí pletou se sběrným dvorem.

Děkujeme partnerům a dobrovolníkům za podporu a zapojení do této akce!
Velký dík patří zapojeným spolkům a učitelům, aktivním občanům, pracovníkům obecních úřadů a velmi ochotným cestmistrům!
Děkujeme! Bez vás to nezvládneme!
Za kancelář Region Pošembeří o.p.s. Hana Vrbovcová