Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti o obce Břežany II v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 
26.01.2022 to 09.02.2022
Vydavatel: 
Obec Břežany II