Jesle

V roce 1898 opatřen fond na zřízení jeslí, kdež by staršími ženami byly opatrovány děti po dobu, pokud matky pracují. Dvě místnosti propůjčil zdarma v r. 1898 nájemce dvora Antonín Mendl v čp. 4, v roce 1899 nový majitel Václav Novák, rolník čp. 31. Po roce 1899 nebylo místností, jesle otevřeny až v roce 1902 od 5. května do 20. září. Dvě místnosti v čp. 16 propůjčil zdarma opět Václav Novák. Od té doby jesle neotevřeny. Jednak nebylo místnosti ani za plat, jednak ztratily přízeň u bohatších i chudých.

Podrobnosti v kronice „Jesle“ ve škole uschované.

Z opatřeného fondu „Jeslí“ uloženo v okresní hospodářské záložně v Českém Brodě na knížku řad. č. 1200 str. hlavní knihy 1732 v roce 1915, 1251 K 93 h. Na III. válečnou půjčku upsáno 1000 K na IV. 200 K a na V. též 200 K. Rozdíl podle kursu dán do záložny. Nyní dnem 1. ledna 1921 je tam zůstatek 180 Kč 21 h a úrok od té doby. Obec doplatila 75 % na 75% uznaných státem a upsala na IV. státní půjčku 1050 Kč s použitím válečných půjček „Jeslí“. „Jesle“ mají dostati od obce 1050 Kč a 3,5% úroku ode dne upsání v roce 1921