Vítání občánků

Covidová opatření nedovolila přivítat nově narozené děti naší obce.

Zájemci o účasti na Vítání občánků, narozených od května 2019 do 30.4.2021 s trvalým pobytem v obci, nechť se přihlásí na email obce:obec@brezanyii.cz