Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti o obce Břežany II v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 
26.01.2021 to 09.02.2021
Vydavatel: 
Obec Břežany II